ประเภทภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านของบุคคลท้องถิ่น
  ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

เจ้าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ชื่อ-นามสกุล : เกศินี คงเจริญสุข
 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่๑๙ หมู่ ๘ ซอย ถนน
 • ตำบล กบเจา อำเภอ บางบาล
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๓๕-๓๐๗๔๔๗
 • มือถือ : ๐๘-๕๘๑๒-๘๗๖๘

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. เชือกมัดฟาง
 • ๒. กรรไกร
 • ๓. เข็มเย็บกระสอบ
 • ๔. ไฟแช๊ค
 • ๕. โครงเหล็กทำตะกร้า หรือลวดขนาดใหญ่

วิธีการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์

 • เลือกเชือกมัดฟางแบบสำเร็จรูปตามขนาดและสีที่ต้องการ
 • เลือกโครงเหล็กตะกร้าที่ดัดโครงตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนวิธีการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. เริ่มแรกนำเชือก ๑ เส้นมาตีให้แตกแล้วนำมาพันรอบโครงเหล็กตะกร้าให้มิดทั้งใบ
 • ๒. ขึ้นขอบของโครงเหล็กให้รอบทั้งก้นและปากของตะกร้า โดยการสานหรือผูกเชือกมัดฟางแบบผูกไขว้ สลับซ้ายและขวา
 • ๓. ร้อยเชือกสานก้นตะกร้า โดยใช้เชือกสอด ๑ ช่อง เว้น ๑ ช่อง แล้วเอาเชือกสองเส้นคู่หรือสี่เส้น นำมาผูกกันหรือสานให้เต็มส่วนก้นตะกร้าเป็นลายขัด
 • ๔. ร้อยเชือกถักขึ้นลายขอบ การถักลวดลาย คือการขึ้นลายของขอบตะกร้าโดยใช้เชือกมัดฟาง ใส่หนึ่งเส้น เว้น ๑ ช่อง จะเป็นหนึ่งตัวของสี่เส้น แล้วนำมาผูกหรือสานให้เป็นลายดอก แล้วจะขึ้นลวดลายตามแบบลายที่ต้องการ ถักจนเต็มถึงก้นตะกร้าแล้วมัดติดกับส่วนล่างของก้นตะกร้า และตัดเชือกด้วยไฟแช็คเพื่อไม่ให้เชือกลุ่ย ทำการถักสานจนเสร็จทั้งใบ
 • ๕. ร้อยเชือกถักหูตะกร้า โดยถักเชือกในส่วนของด้านข้างหูจับตะกร้าจะถักเป็นลายเกลียว วิธีคือเริ่มถักจากด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วลายจะหมุนเป็นลายเกลียว ส่วนด้านบนของตัวจับตะกร้า จะถักสลับซ้ายขวา จะได้เป็นสันบริเวณขอบหูและนำเชือกมาถักบริเวณด้านบนของหูจับ เป็นลายสันปลาช่อน เป็นการเสร็จขั้นตอน

เทคนิคการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • เชือกมัดฟางขนาดเล็ก จะได้ลวดลายละเอียดลายถี่ เชือกมัดฟางขนาดใหญ่จะได้ลวดลายถักที่ใหญ่ขึ้น ถ้าใช้เชือกมัดฟางสีเดียวจะได้ตะกร้าที่มีสีเดียวทั้งใบ จะแตกต่างตามลวดลายที่ต้องการ เช่น ลายลูกน้ำ ลายผีเสื้อ เป็นต้น และสามารถทำเป็นตะกร้าที่เน้นลวดลายให้เด่นชัดขึ้นได้ด้วยการเลือกเชือกมัดฟางสองสีมาถักให้เกิดความสวยงามขึ้น สามารถทำตะกร้าได้หลายขนาดหลายรูปแบบตามต้องการ ด้วยการดัดโครงเหล็กตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการก่อน

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้ใส่ของทั่วไป
 • ใช้ใส่ของทำบุญ
 • ่ใช้ใส่ดอกไม้
 • หรือเป็นของที่ระลึก

รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • จากอำเภอพระนครศรีอยุธยาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๑๒ ประมาณ ๑๐ กม เดินทางไปตามเส้นทางไปอำเภอบางบาล โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทานที่ไปทางวัดท่าการ้อง ผ่านวัดธรรมาราม ผ่านวัดพระงาม ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลมหาพราหมณ์(อนามัยตำบลมหาพราหมณ์เดิม) ผ่านวัดม่วงหวาน วัดกลาง จนมาถึงอำเภอบางบาล ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๑๒ ตรงไปจนถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางโรงพยาบาลบางบาล ผ่านสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด ผ่านวัดกำแพงแก้ว วิ่งตรงไปถึงสี่แยกประมาณ ๑ กม. เลี้ยวขวาไปทางเส้นทางไปผักไห่ ข้ามสะพานข้ามคลองบางบาล วิ่งไปประมาณ ๒๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรพช. ปากทางมีป้ายบอกทางไปวัดใหม่กบเจา วิ่งไปประมาณ ๑.๘ กิโลเมตร ผ่านวัดจันทาราม จนถึงทางสามแยกเลี้ยวซ้ายไปทางอบต.กบเจา ปากทางเข้าแยกจะมีป้ายบอกทางไปวัดใหม่กบเจา วิ่งมาประมาณ ๔๐๐ เมตร จนถึงอบต.กบเจา วิ่งตรงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายตรงต้นสะตือ และมีป้ายบอกชื่อกลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา วิ่งไปจนสุดถนนคอนกรีตถึงบ้าน

ข้อควรปฏิบัติต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ไม่มีข้อมูล