ประเภทภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านของบุคคลท้องถิ่น
  เครื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากวัสดุต่างๆ

เจ้าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ชื่อ-นามสกุล : ธาราวุฒิ จุลวงศ์
 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่๕๗/๑ หมู่ ๕ ซอย ถนน
 • ตำบล บางนางร้า อำเภอ บางปะหัน
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๓๕-๓๐๑๑๗๐
 • มือถือ : ๐๘-๖๗๖๒-๓๕๐๔

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. ไม้ไผ่
 • ๒. ใบลาน
 • ๓. มีดบาง
 • ๔. เข็มใหญ่
 • ๕. เอ็น
 • ๖. ด้ายเย็บผ้า
 • ๗. เหล็กหมาด
 • ๘. กระดาษสี

วิธีการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์

 • คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และต้องมีคุณภาพ ความละเอียดของชิ้นงานยิ่งมาก็ต้องเลือกและคัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนวิธีการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. การรีดใบลาน นำใบลานมาเลื่อยก้านออแล้วนำมารีดด้วยเตารีดถ่าน นำไปมัดเพื่อให้เกิดความเรียบไม่หักปิดงอ
 • ๒. การเจียนใบลาน นำใบลานที่ตัดได้ความยาวที่ต้องการแล้วนำมาเจียนใบลานให้ปลายมีความกว้างประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และโคนกว้างประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร
 • ๓. การกรุใบลาน นำใบลานที่ตัดเจียนแล้วมาทาบกรุกับโครงงอบที่ต้องการแล้วนำเส้นด้ายมาเย็บใบลานติดกับโครงงอบโดยให้ใบลานซ้อน เกยกัน
 • ๔. การล้มหัวงอบ พับใบลานส่วนบนของหัวงอบให้แนบติดกับโครงงอบ ส่วนหัว โดยใช้วิธีซ้อนทับกันใช้มีดตัดใบบานที่เลยช่องกลางบนหัวงอบออกทิ้งไป
 • ๕. การสักหัวงอบ นำงอบที่ล้มหัวงอบแล้วมาเย็บใบลานให้ติดกับหัวงอบโดยใช้เข็มเย็บแทงขึ้นและแทงลงให้เป็นวงกลมจนรอบหัวงอบ
 • ๖. การเย็บใบลานติดกับโครงงอบ เย็บเพื่อเน้นรูปทรงและเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวงอบ โดยจะเย็บ ๑ แถว เว้น ๑ แถว
 • ๗. การเข้าขอบ นำขอบงอบมาผ่าตรงกลาง นำงอบที่ผ่ากลางแล้วมาประกบติดกับริมปีกงอบโดยรอบแล้วนำมาผูกด้วยเอ็นพลาสติก คล้า หวาย
 • ๘. การติดกระหม่อม นำกระหม่อมงอบมาเย็บปิดทับช่องกลางหัวงอบ

เทคนิคการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. โครงงอบมีรูปร่างคล้ายกระจาดคาดว่าสานดอกด้วยไม้ไผ่เป็นลายเฉลียว
 • ๒. กระหม่อมงอบ เป็นใบลานที่เย็บติดกันเป็นแผ่นกลมๆ ตรงกลางนูน
 • ๓. ต้องเป็นใบลานที่ได้มาจากส่วนยอดลานอ่อนที่ยังไม่คลี่ใบด้วย นำมาตากแดด ๓-๔ วัน เพื่อให้ใบลานแห้งสนิทจึงนำไปใช้งานได้
 • ๔. รังงอบ สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปทรงกระบอกสำหรับสวมศีรษะและช่วยยึดตัวงอบให้ติดอยู่กับศีรษะ
 • ๕. ขอบงอบหรอเส้นประกับของงอบ ได้แก่ไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นกลมเล็กๆ ใช้ประกบทับใบลานรอบๆ ริมปีงอบใหติดกับโครงงอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ๑. สามารถสวมใส่กันแดดได้
 • ๒. เป็นของที่ระลึก
 • ๓. เป็นการเสริมสร้างสมาธิในการทำงาน

รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • จากอยุธยาวิ่งรถตามทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายเอเชีย ประมาณ ๔๐ กม. วิ่งตรงมาแล้วเลี้ยวขวากลับรถมาทางกรุงเทพฯแล้วเลี้ยวขวามองเห็นประตูวัดโตนดวิ่งตรงไปประมาณ ๕๐๐ ม. วิ่งตรงมาถึงประตูเข้าวัดโตนดแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานคลองชลประทานวิ่งตรงมาประมาณ ๕ เมตร ถึงบ้านนายธาราวุฒิ จุลวงศ์ อยู่ซ้ายมือ

ข้อควรปฏิบัติต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ปัจจุบันไม้ไผ่เริ่มหายาก