ประเภทภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านของบุคคลท้องถิ่น
  เครื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากวัสดุต่างๆ

เจ้าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ ชิงชัย
 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่๘/๓ หมู่ ๖ ซอย ถนน
 • ตำบล จำปา อำเภอ ท่าเรือ
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๓๕-๓๔๑๔๒๘
 • มือถือ : ๐๘-๙๔๘๘-๑๕๕๑

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. ไม้สัก
 • ๒. กบไสไม้
 • ๓. สิ่ว
 • ๔. ค้อน
 • ๕. เลื่อย
 • ๖. กระดาษทราย
 • ๗. กาวร้อน

วิธีการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์

 • เลือกไม้ที่ไม่เป็นตาไม้ เพราะถ้ามีตาไม้แล้วจะทำยากเมื่อทำแล้วเรือจะออกมาไม่สวย

ขั้นตอนวิธีการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. เตรียมไม้ที่จะทำการขุดเรือ
 • ๒. วาดแบบ
 • ๓. เมื่อวาดแบบลงบนไม้แล้วก็ทำการเลื่อยตามเส้นที่วาดลงบนไม้
 • ๔. แต่งให้ได้รูปร่างของเรือแต่ละชนิด
 • ๕. ขุดภายในเรือโดยการใช้สิว
 • ๖. ใส่ส่วนประกอบของเรือ
 • ๗. การเคลือบน้ำมันขัดเงาเรือ

เทคนิคการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ไม่มีข้อมูล

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ๑. เป็นของที่ระลึก
 • ๒. ใช้เป็นของประดับบ้าน อาคาร ห้อง

รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • จากอยุธยามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข ๓๐๙ ถึงสี่แยกกำนันดิเรกให้วิ่งเลี้ยวขวาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ วิ่งเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ แล้วให้ข้ามสะพานต่างระดับบางปะหันวิ่งขวาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๙ วิ่งตรงมาผ่านตามทางแล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก เข้าเส้นทางหลวงแผ่นดิน ๓๔๖๗ วิ่งตรงมาผ่านบ้านบางพระครู ผ่านบ้านท่าช้าง ผ่านวัดวังแดง วิ่งตรงมาตามถนนโค้งเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดิน ๓๔๐๗ ข้ามทางรถไฟมา ผ่านโรงเรียนนิตยานุกูลอยู่ด้านซ้ายมือ ให้วิ่งตามโค้งถนนเข้าถนนเทศบาลซอย๕ วิ่งตรงมาแล้วเข้าถนนเทศบาลซอย ๔ วิ่งตรงมาผ่านเทศบาลท่าหลวงอยู่ซ้ายมือ ผ่านบริษัทกรุงเทพโปร์ดิวส์ขวามือ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับถนนบ้านท่าแดงวิ่งมาประมาณ ๑๕๐ ม.เลี้ยวเข้าซอยถนนบ้านท่าแดง บ้านอยู่ขวามือ

ข้อควรปฏิบัติต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ไม่มีข้อมูล