ประเภทภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านของบุคคลท้องถิ่น
  เครื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากวัสดุต่างๆ

เจ้าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ชื่อ-นามสกุล : สมพร พรายภู่
 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่๑๑๑/๔ หมู่ ๗ ซอย ถนน
 • ตำบล บ่อโพง อำเภอ นครหลวง
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๓๕-๗๖๔๐๙๖
 • มือถือ : ๐๘-๔๓๑๑-๖๓๐๕

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. เส้นพลาสติก สีต่างๆ มีลายและไม่มีลาย
 • ๒. ตะปู
 • ๓. ลองแบบกระเป๋า
 • ๔. กรรไกร
 • ๕. ค้อน
 • ๖. ยางรัดพลาสติก
 • ๗. ไขควงปากแบน
 • ๘. ตะเกียบ

วิธีการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์

 • เลือกเส้นพลาสติกที่มีลวดลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนวิธีการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. จัดเตรียมทำแบบด้วยไม้จริง ขนาดและทรงต่าง ที่จะทำเป็นกระเป๋าด้วยไม้ก่อน
 • ๒. เตรียมเส้นพลาสติกขนาดเล็ก ใหญ่ สีต่างๆ ทั้งที่มีลายและไม่มีลาย
 • ๓. เมื่อได้เส้นพลาสติกที่ต้องการแล้วนำมาวัดกับแบบที่เราจะทำกระเป๋า
 • ๔. เริ่มสานแบบกระเป๋าที่เราต้องการด้วยแบบ
 • ๕. เริ่มสานหูกระกระเป๋า
 • ๖. เริ่มติดหูกระเป๋าทั้งสองด้าน
 • ๗. ติดกระกร้อที่ใช้เป็นกระดุมของกระเป๋าและทำตัวหนอนคล้องกับตัวตะกร้อ
 • ๘. เก็บรายละเอียด ที่เป็นส่วนเกินให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก พร้อมวางจำหน่าย

เทคนิคการผลิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ๑. นำเส้นพลาสติกมาวัดกับแบบแล้วจะเผื่อไว้ประมาณ ๓-๕ นิ้ว เผื่อไว้ทำปาก
 • ๒. จะวัดเส้นพลาสติกทั้งด้าน กว้าง×ยาว×สูง
 • ๓. นำเส้นพลาสติกมาวางทาบกับแบบแล้วใช้ตะปูตีทับเส้นแรกไว้ เส้นแรกคือ ด้านกว้างกับด้านยาว ด้านละ ๑ เส้น
 • ๔. ถ้าวางเส้นพลาสติกอยู่ด้านบนเส้นอีกด้านก็ต้องอยู่ด้านบนด้วย
 • ๕. ต่อจากนั้นก็นำเส้นพลาสติกมาสานขัดกับสลับไปมาเป็นก้นของกระเป๋าก่อน การสานก้นจะต้องดึงให้แน่น
 • ๖. เมื่อสานก้นกระเป๋าได้แล้ว ก็มาจัดเส้นพลาสติกให้เท่ากันทุกด้านก่อนที่จะสานลำตัวกระเป๋าต่อไป
 • ๗. หงายแบบให้นอนลงแล้วใช้ตะปูตีทับเส้นแรกเอาไว้ทั้ง ๒ ด้าน
 • ๘. เมื่อตีจะปูทับเส้นพลาสติกแล้ว ก็เริ่มนำเส้นพลาสติกที่ตัดเตรียมไว้มาสานขัดสลับกันไปมาเป็นตัวกระเป๋า ทำจนได้ตัวกระเป๋าแล้วก็ถอดออกจากแบบ
 • ๙. นำมาสอดเก็บรายละเอียดจนเรียบร้อย ส่วนขอบปากกระเป๋าก็จะสอบไว้เรียบร้อย
 • ๑๐. การทำสายกระเป๋า จะนำเส้นพลาสติกมาตัดเป็น ๒ เส้น ๒ สี แล้วตัดแบ่งครึ่งก็จะได้ ๔ เส้น ความยาวประมาณ ๑๐๐ ซม. การสานก็จะใช้ไม้ตะเกียบเป็นแบบและให้ยางพลาสติกรัดที่ส่วนปลายเหลือเผื่อไว้สอดกระเป๋า ต่อจากนั้นก็ทำการสานสลับกันไปมา จนได้ความยาวประมาณ ๒๐ ซม.
 • ๑๑. เมื่อสานได้สายกระเป๋าแล้วก็จะนำมาเข้าเป็นหูกระเป๋าทั้ง ๒ ด้าน เก็บสอดลายเอียดให้เรียบร้อย
 • ๑๒. ต่อจากนั้นก็นำเส้นพลาสติก ๒ เส้น แบ่งครึ่งมาพับสานเป็นตะกร้อทำเป็นกระดุม เมื่อพับได้ตะกร้อแล้วก็นำมาติดที่เส้นกึ่งกลางของกระเป๋าเก็บสอดลายเอียดให้เรียบร้อย
 • ๑๓. ต่อจากนั้นก็นำเส้นพลาสติก ๑ เส้นแบ่งครึ่ง ได้เป็น ๒ เส้นนำมาพับเป็นตัวหนอน เมื่อพับเป็นตัวหนอนเส้นแล้วก็นำมาสานสอดกับเส้นกระเป๋าหาจุดกึ่งกลางแล้วสอดเก็บลายละเอียดเสร็จแล้วนำมาคล้องกับตะกร้อที่สานไว้เสร็จแล้วก็จะเป็นการคล้องปิดปากกระเป๋า
 • ๑๔. ขั้นตอนสุดท้ายก็เก็บสอดลายละเอียดให้เรียบร้อยก็เป็นการเสร็จเทคนิคขั้นตอนการทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก พร้อมวางออกจำหน่ายได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ๑. เป็นกระเป๋าสะพายไปทำงานได้
 • ๒. เป็นกระเป๋าใส่ของได้
 • ๓. เป็นของฝากที่ระลึกได้

รายละเอียดการเดินทางไปศึกษาหาข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • จากอยุธยามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ วิ่งมาประมาณ ๖ กม.ถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักให้เลี้ยวซ้ายรอดใต้สะพานวิ่งตรงมาประมาณ ๘๐๐ ม. ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖๓ สายนครหลวง-ภาชีขับตรงมาประมาณ ๖๐๐ ม. จะมองเป็นป้ายทางแยกชี้ไปบ้านดาบให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนทางหลวงชนบท อย. ๓๐๐๕ ประมาณ ๓.๕ กม. จะถึงบ้านสานกระเป๋าเส้นพลาสติก วิ่งตามถนนมาประมาณ ๒๐๐ ม.จะผ่าน อบต.บ่อโพง ขับผ่านสะพานปูน วิ่งตรงมาประมาณ ๒ กม.จะผ่านวัดบ้านดาบ ขับวิ่งตรงมาประมาณ ๑.๕ กม. จะมองเห็นแท่งน้ำสูง จะมีซอยก่อนถึงแท่งน้ำให้เลี้ยวซ้ายตามถนนคอนกรีตเข้าบ้านมาประมาณ ๑๐๐ ม.บ้านทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติกจะอยู่ซ้ายมือ

ข้อควรปฏิบัติต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 • ไม่มีข้อมูล