Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประ

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก งานก่อสร้างปรับปรุง ท่าเทียบเรือ พร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน ๓ แห่ง ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ...

TOR | Administrator | จันทร์, 25 มกราคม 2016 | Hits: 117

Read more
More in: TOR


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

News image

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 4 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 8

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

News image

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒ - ๓&nb...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 2 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 10

Read more

การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

News image

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่งผลงานการคัดลายมือเข้าประกวด ในโครงการการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒ - ๓&nb...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 2 กุมภาพันธ์ 2016 | Hits: 21

Read more

รับรางวัลเร่งรัดการเบิกจ่าย

News image

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016 | Hits: 9

Read more

รับรองคณะผู้บริหารระดับสูงจากพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต

News image

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ สนง.วธจ.พระนครศรีอยุธยา โดย นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร รักษาราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางเสาวนีย์ อิทธิเดชากร และคณะ ให้การรับรองคณะผู้บริหารระดับสูงจากพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต ประเทศอังกฤษ ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วัดพนัญเชิงวรวิหาร วั...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016 | Hits: 9

Read more

โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลลุมพลี

News image

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดประชุมรับฟังแนวทางคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤตตำบลลุมพลี ณ มัสยิดนูรุ้ลยะมาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  โดยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายภาสวิชญ์ รุ่งเรือง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ดั...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016 | Hits: 9

Read more

ประกวดคลิปวีดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"

News image

หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร ตัวอย่างคลิปวีดีโอ

Culture_New | Administrator | อังคาร, 26 มกราคม 2016 | Hits: 13

Read more

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

News image

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาบนายจารุภัทร์ ธีฆัมพร นำข้าราชการร่วมปฏิบัติภารกิจ และวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง) ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 มกราคม 2016 | Hits: 23

Read more

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๙

News image

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี ๒๕๕๙ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 มกราคม 2016 | Hits: 23

Read more
 • วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี

 • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

  วันที่ ๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๙ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารและคณะสงฆ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธ

 • “ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๙

  วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ วธจ.อย. มอบหมายนายจารุภัทร์ ธีฆัมพร  ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 • ตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๙

  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2559 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอ

 • สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙

       วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 • เป็นกรรมการการประกวด"สตรีสองวัย รักษ์ในวัฒนธรรม"

  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางจีระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็น

 • งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30น.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)โด

 • พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำกับขั้นตอน พิธีการ ในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสั

 • Bike For Dad

  วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad 2015 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายให้ดำเน

 • พิธีบวงสรวงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าฯ

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราช ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปร

 • ๕ ธันวา ถวายพระพรชัยมงคล

  ๐๖.๔๐ น. นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พุ่มทอง – พุ่มเงิน  และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ บริเวณล

 • แถลงข่าว "งานมรดกโลก"

  วันที่ 2 ธันวาคม 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธืงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

 • แถลงข่าว" งานมรดกโลก"

  วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธืงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพี

 • ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

  วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมตัดบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ

 • เทศน์มหาชาติฯ ๒๕๕๘

  ๓๐ พ.ย.๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย สวจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล

 • ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง

  23-25 พ.ย.58 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีถิ่นวิถีไทย เทศกาลลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมค่านิยมไทย มรดกไทย มรดกโล

 • โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย และพัฒนาเมืองมรดกโลก

  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายให้ร่วมบูรณาการจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมคว

 • จัดเสวนา เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

  24 พ.ย.2558 เวลา 9.00 น.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญัติแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงวัฒนธรรมจ

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
February 2016
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2227
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้19924
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15089
mod_vvisit_counterเดือนนี้19924
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว85092
mod_vvisit_counterทั้งหมด5842605

We have: 32 guests online
IP: 54.196.244.206