Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

News image

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายให้กับหมู่บ้านศีล ๕ ต้นแบบจำนวน ๖๔ หมู่บ้าน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ผ่านเกณฑ์อีกจำนวน ๔๐๐ หมู่บ้าน โรงเรียนรักษาศีล ๕ จำนวน ๑๐๐ แห่ง โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ แล...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015 | Hits: 4

Read more

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

News image

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา  อำเภอบางซ้าย จั...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015 | Hits: 8

Read more

ครบรอบ ๓ ปี ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง

News image

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะ ประติมากรรมลอยองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ บริเวณหอจดหมายเหตุแห่งพระมหากรุณาธิคุณ (ทุ่งมะขามหย่อง) เนื่องในวันครบรอบ ๓ ปี การเสด็จทุ่งมะขามหย่องฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015 | Hits: 5

Read more

รมต.วธ. เยี่ยมอยุธยา

News image

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจเยี่ยมโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ภาพจิตกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถ วิหารในวัดเสนาสนาราม ราชวริหาร และบริเวณรอบ ๆ วัดโคกพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ให...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015 | Hits: 7

Read more

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล

News image

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพรัตนากร ครบ ๗๑ ปี  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จั...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015 | Hits: 5

Read more

เชิญชวนซื้อเสื้อ "Help NEPAL EAREH QUAKE 2015"

News image

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ชาววัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและเชิญชวนซื้อเสื้อ "็Help NEPAL EAREH QUAKE 2015" ตล...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015 | Hits: 6

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 8 พฤษภาคม 2015 | Hits: 29

Read more

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

News image

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศู...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2015 | Hits: 41

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

News image

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พร...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2015 | Hits: 38

Read more
 • วันจักรีมหาราช 2558

  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วั

 • ประกวดขับเสภาเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประกวดขับเสภาเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ

 • วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับมอบภารกิจงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปี ณ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท และพระราชานุสาว

 • ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา

  เมื่อวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงาน ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยาขึ้น ณ บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธย

 • วางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ นำข้าราชการร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็

 • ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิ

 • บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

 • วันมหาเจษฎาราชเจ้าฯ

  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางจุรีพร ขันตี วางพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ

 • แถลงข่าวงานย้อนรอยวิถีอโยธยา

  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการแถลงข่าวงาน "ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา " งานจะเริ่มในวันที่

 • รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับผู้ตรวจ กฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 • โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนวัดพระญาติการาม

 • ลงนาม MOU ศีล ๕

   วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕

 • วันนายขนมต้ม

   วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรำลึกนายขนมต้ม "วันมวยไทย" วีระบุรุษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร

 • สภากาแฟ

   วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จัด สภากาแฟ การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไม่เป็นทางกา

 • อยุธยา "มาฆบูชา ๒๕๕๘"

   วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร และวิหารพระมงคลบพิตร และหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร

 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ในวันที่ ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาวัฒนธรรมตำบลไผ่ลิง อำเภอพระ

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม CPOT

   เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุ

 • เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเรือ

   ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศร

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4167
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5098
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22115
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9600
mod_vvisit_counterเดือนนี้72159
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว98975
mod_vvisit_counterทั้งหมด4662762

We have: 58 guests online
IP: 54.211.17.91