Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

มอบโล่และเกียรติบัตร

News image

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายสวย สิริปริญญา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาวัฒนธรรมตำบลไผ่ลิง     มอบเกียรติบัตรให้กับรางวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๕๗ จำนวน ๔ รายการ ๑) ด้านประเพณี "ประเพณีสมโภชแม่โพสพ" อำเภอบางซ้าย ๒) ด้านศิลปการแสดง "โขนสดคณะ "จำลองทวีศิลป์" อำเภอผักไห่ ๓) ด้านอาหาร "กาละแม" อำเภอบางซ้าย ๔) ด้านผ้าทอ "ผ้าลายดอกจอกอำเภอมหาราช และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประถม โรงเเรียนจิระศาสตร์วิทยา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 | Hits: 17

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News image

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์ ณ ตลาดศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระ ๙ รูป จากวัดราชประดิษฐาน ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระทั้ง ๙ รูป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 | Hits: 17

Read more

ทำบุญทุกวันธรรมสวนะ วัดสะตือ

News image

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งดำเนินการมา จนถึงวัดสะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการทำบุญในสายที่ ๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมทำบุญอีกหลายหน่วยงาน และมีนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญทุกครั้ง...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 22 สิงหาคม 2014 | Hits: 28

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News image

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ ขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสัปดาห์นี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับคณะสงฆ์วัดอโยธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และในวันนี้ได้นำผ้าจิตลดามาจำหน่ายเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นำไปใส่เพื่อรณรงค์การใส่ผ้าไทย ในเดือนสิงหาคม ตลอดทั้งเดือน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 40

Read more

วันแม่แห่งชาติ

News image

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดฯ และร่วมพิธีการ ตั้งแต่ ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๑๕ น. ร่วมวางพุ่มดอกมะลิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ฟังเทศน์มหาชาติ (โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดฯ) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีการประกวด ซุ้มเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงเทิดพระเกียรติฯ และการจับสลากแจกรางวัลผู้โชคดี ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 37

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัปดาห์ที่ ๕

News image

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ซึ่งในวันนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับคณะสงฆ์จากวัดเกาะแก้ว โดย พ.ต.ต. ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 30

Read more

งานรักษ์ผ้าไทย สานสายใยวัฒนธรรม ถวายองค์ราชินี

News image

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธา สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัด"งานรักษ์ผ้าไทย สานสายใยวัฒนธรรม ถวายองค์ราชินี" ณ หอประชุมมหาวทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยทุกคนที่ร่วมงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทั้งแบบสากล แบบชาวบ้าน หรือแบบประยุกต์ แล้วเดินในพรมแดง เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และในงานนำคณะลำตัดคณะหวังเล็ก ที่ชนะเลิศจากงานรากแก้ววัฒนธรรมกรุงเก่า การแสดงตลกจากโรงเรียนวัดใหญ่ไชยมงคล การแสดงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา การแสดงรำไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 80

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

News image

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในวันนี้มีพระ ๙ รูปจากวัดเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา มารับบิณฑบาต ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าให้กับพระสงฆ์ โดยท่านเจ้าอาวาส ได้ให้สัมโมทนียกถา เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ด้วยการรักษาศีล ๕ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉัน์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 50

Read more

รากแก้ววัฒนธรรมรอบชิงชนะเลิศ

News image

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย จัดโครงการรากแก้ววัฒนธรรม กรุงเก่า ด้วยการประกวดเงาเสียง พร ภิรมย์ และการประกวดเพลงพื้นบ้าน ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 52

Read more
 • รับผู้ตรวจราชการ บวรเวช รุ่งรุจี

  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักศศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิทธภัณฑส

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

   วันที่ ๒๗ มิถุนายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันนี้พระค

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

   วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ เพื่อสละกิเลส ด้วยการ

 • อยุธยา ปรองดองสมานฉันท์

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ งานฉลองครบรอบ ๓ ปี ทุ่งหันตรา และดื่มน้ำสาบานตน โดยมีข้าราชการ ทหา

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ง วั

 • ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๒๕๕๗

   วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ ร

 • ๒๓ เมษา สภากาแฟ

   วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล

 • ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

   วันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยร่วมเดินริ้วขบวนแล

 • รดน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาวัฒนธรรม

   วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาวัฒนธรรม ณ อนุสรณ์สถ

 • วันจักรีมหาราช

  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์

 • วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับมอบภารกิจงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปี ณ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท และพระราชา

 • รับธงเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ

  ๒ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธย

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2266
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2664
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4930
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24099
mod_vvisit_counterเดือนนี้4930
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว66819
mod_vvisit_counterทั้งหมด4031826

We have: 44 guests online
IP: 54.166.26.233