Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

News image

วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ โรยเรณู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 283

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

News image

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธเนศ วีระสัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดฯ ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล และนำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) ปี ๒๕๕๘- ๒๕๕๙ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรองฯ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 325

Read more

พิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวและธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

News image

๒๔ ก.พ. ๕๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวและธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา มีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน โดยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายภาสวิชญ์ รุ่งเรือง ร่...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 302

Read more

ประกวดโคมแขวนมาฆประทีปเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

News image

๒๒ ก.พ. ๕๙ สวจ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประกวดโคมแขวนมาฆประทีปเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.อย. เป...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 273

Read more

ร่วมพิธีเททองรูปหล่อพระมงคลสิทธาจารย์

News image

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายธเนศ วีระสัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเททองรูปหล่อพระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) และพระบูรพาจารย์  ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพะรมงคลสิทธาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 305

Read more

ร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

News image

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ นางเกศินี สวัสดี วธจ.อย. ร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 240

Read more

ประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา

News image

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด รอบชิงชนะเลิศ  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล  นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงชัญญานุช  เหล่าเขตกิจ  โรงเรียนวัดมเหยงค์ &n...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 401

Read more

สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

News image

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐ น. วธจ.อย.มอบหมายให้นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร รักษาราชการแทน วธจ.อย.นายธเนศ วีระสัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และข้าราชการ สวจ.อย. ดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 299

Read more

ผู้นำวัฒนธรรมไทยใจรักษ์แผ่นดิน" รุ่นที่ ๑

News image

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และ นายเธนศ วีระสัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมข้าราชการ สนง. วธจ. ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมวลชน"ผู้นำวัฒนธรรมไทยใจรักษ์แผ่นดิน" รุ่นที่ ๑ ณ มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 4 มีนาคม 2016 | Hits: 229

Read more
ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
December 2016
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1882
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4193
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23049
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว32377
mod_vvisit_counterเดือนนี้40034
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว120472
mod_vvisit_counterทั้งหมด7097440

We have: 19 guests online
IP: 54.211.62.139