Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

พิธีสักการะศาลหลักเมือง บวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง และบูชาพระบรมสารีริก

News image

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดพิธีสักการะศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) และพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นศิริมงคล ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ -๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ หน้าวิหารพระมงคลบพิตร ถนนป่าโทน และบึงพระราม...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014 | Hits: 36

Read more

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

News image

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014 | Hits: 27

Read more

โครงการประกวดโต๊ะหมูบูชาถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

News image

วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกประเมินส่วนราชการและโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโต๊ะหมูบูชาถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014 | Hits: 32

Read more

งาน พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษ

News image

 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในกลุ่ม มรดกอันทรงค่า คือ "อยุธยา" มหาสถาน โดยนำของดีบ้านฉัน, รากวัฒนธรรม, CPOT ของกลุ่มทั้ง ๘ จังหวัด คือ พระยครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ตังแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 2 ธันวาคม 2014 | Hits: 33

Read more

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

News image

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง " น้ำพระทัยจากฟ้ามาสู่ดิน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของฝนธรรมชาติ โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 51

Read more

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

News image

กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทย โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม กำหนดแผนงานขึ้น ๓ แผนงาน และหนึ่งในแผนงานดังกล่าว ได้แก่ การสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อ จึงได้จัดกิจกรรม "การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย" เป็นกิจกรรมที่นำบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีต มาให้เยาวชนร่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษฺ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ ผ่านเวทีการประกวด ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการแสดงออก และมุ่งหวังให้บทเพลงช่วยกล่อมเกลาให้คนในชาติ มีความรักชาติ สามัคคี และสร้างรอยยิ้มผ่านบทเพลง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ - ๑๘ ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร ดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวด ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 165

Read more

การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"

          ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าคุณค่าสาระและเสนอแนวทางปฏิบัติค่านิยมอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม  เพื่อสังคมยั่งยืน" ผู้ที่สนใจสมัครเข้าประกวดสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานและหลักฐานการสมัคร มาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒ ถึง ๓  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ และหลักเกณฑ์การประกวดใบสมัครการประกวดเรียงความ...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 7 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 556

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

News image

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล และสภาวัฒนธรรมเทศบาล ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้กับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและกรรมการ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล/เทศบาล จำนวน ๒๖๒ คน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 3 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 64

Read more

วันปิยมหาราช 2557

News image

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดพิธีประกวดพวงมาลา โดยนายอภิชาติ โตดลกเวชช์ เป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 3 พฤศจิกายน 2014 | Hits: 68

Read more
 • ทำบุญทุกวันธรรมสวนะ วัดสะตือ

  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งดำเนินการมา จนถึงวัดสะต

 • ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ ขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสัปดา

 • วันแม่แห่งชาติ

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมที่ได

 • ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัปดาห์ที่ ๕

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ซึ่งในวันนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองเป็นเจ้า

 • งานรักษ์ผ้าไทย สานสายใยวัฒนธรรม ถวายองค์ราชินี

   วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธา สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิ

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

  วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในวันนี้มีพระ ๙ รูปจากวัดเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา มารับบิณฑบา

 • รากแก้ววัฒนธรรมรอบชิงชนะเลิศ

  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย จัดโครงการรากแก้ววัฒนธรรม กรุง

 • รับผู้ตรวจราชการ บวรเวช รุ่งรุจี

  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักศศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิทธภัณฑส

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

   วันที่ ๒๗ มิถุนายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันนี้พระค

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

   วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ เพื่อสละกิเลส ด้วยการ

 • อยุธยา ปรองดองสมานฉันท์

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ งานฉลองครบรอบ ๓ ปี ทุ่งหันตรา และดื่มน้ำสาบานตน โดยมีข้าราชการ ทหา

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ง วั

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1624
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้69
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16393
mod_vvisit_counterเดือนนี้59779
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว70025
mod_vvisit_counterทั้งหมด4306072

We have: 12 guests online
IP: 54.145.209.77