Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News image

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ ขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสัปดาห์นี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับคณะสงฆ์วัดอโยธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และในวันนี้ได้นำผ้าจิตลดามาจำหน่ายเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นำไปใส่เพื่อรณรงค์การใส่ผ้าไทย ในเดือนสิงหาคม ตลอดทั้งเดือน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 8

Read more

วันแม่แห่งชาติ

News image

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดฯ และร่วมพิธีการ ตั้งแต่ ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๑๕ น. ร่วมวางพุ่มดอกมะลิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ฟังเทศน์มหาชาติ (โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดฯ) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีการประกวด ซุ้มเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงเทิดพระเกียรติฯ และการจับสลากแจกรางวัลผู้โชคดี ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 7

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัปดาห์ที่ ๕

News image

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ซึ่งในวันนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับคณะสงฆ์จากวัดเกาะแก้ว โดย พ.ต.ต. ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 6

Read more

งานรักษ์ผ้าไทย สานสายใยวัฒนธรรม ถวายองค์ราชินี

News image

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธา สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัด"งานรักษ์ผ้าไทย สานสายใยวัฒนธรรม ถวายองค์ราชินี" ณ หอประชุมมหาวทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยทุกคนที่ร่วมงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทั้งแบบสากล แบบชาวบ้าน หรือแบบประยุกต์ แล้วเดินในพรมแดง เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และในงานนำคณะลำตัดคณะหวังเล็ก ที่ชนะเลิศจากงานรากแก้ววัฒนธรรมกรุงเก่า การแสดงตลกจากโรงเรียนวัดใหญ่ไชยมงคล การแสดงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา การแสดงรำไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 42

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

News image

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในวันนี้มีพระ ๙ รูปจากวัดเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา มารับบิณฑบาต ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าให้กับพระสงฆ์ โดยท่านเจ้าอาวาส ได้ให้สัมโมทนียกถา เกี่ยวกับการดำรงชีวิต ด้วยการรักษาศีล ๕ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉัน์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 31

Read more

รากแก้ววัฒนธรรมรอบชิงชนะเลิศ

News image

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย จัดโครงการรากแก้ววัฒนธรรม กรุงเก่า ด้วยการประกวดเงาเสียง พร ภิรมย์ และการประกวดเพลงพื้นบ้าน ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 5 สิงหาคม 2014 | Hits: 33

Read more

รับผู้ตรวจราชการ บวรเวช รุ่งรุจี

News image

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักศศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และพิพิทฑภัณฑ์วังจันทรเกษม ร่วมรับผู้ตรวจราชการ บวรเวช รุ่งรุจี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งตรวจราชการการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แนะนำการดำเนินการของโครงการต่างๆ รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ในการดำเนินการของโครงการ ของหน่วยงานดังกล่าว...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 3 กรกฏาคม 2014 | Hits: 64

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

News image

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันนี้พระครูสุทธิปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ให้โอวาทกับข้าราชการ เรื่อง การนำวัดเข้าสถานที่ราชการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับข้าราชการที่ไม่มีเวลาในการไปทำบุญเข้าวัด และขอให้โครงการนี้สืบสานต่อไป เพราะเป็นโครงการที่ดี เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของข้าราชการ ในศาลากลางจังหวัด โดยใช้มิติทางศาสนา ด้วยการรักษาศีล ๕ ทำบุญตักบาตร โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสถิติจังหวัดและสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระสงฆ์ทั้ง ๙ รูป...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 3 กรกฏาคม 2014 | Hits: 63

Read more

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ วันที่ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

News image

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ เพื่อสละกิเลส ด้วยการทำบุญ และรักษาศีล ๕ ซึ่งศุกร์ นี้พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาอาวาสวัดศาลาปูนได้ให้ข้อคิดในการ ดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยใช้อย่างมีความสุข ด้วยหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อให้ทุกคนมีความสุขก่อนการทำงานต่อไป ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากแรงงานจังหวัด ในการถวายภัตตาหารเช้า...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 3 กรกฏาคม 2014 | Hits: 61

Read more
 • อยุธยา ปรองดองสมานฉันท์

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ งานฉลองครบรอบ ๓ ปี ทุ่งหันตรา และดื่มน้ำสาบานตน โดยมีข้าราชการ ทหา

 • ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการทำบุญทุกวันศุกร์ ในช่วงวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ง วั

 • ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๒๕๕๗

   วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ ร

 • รับสมัครประกวดเพลงพื้นบ้าน และเงาเพลง พร ภิรมย์

  รับสมัครประกวดเพลงพื้นบ้าน และเงาเพลง พร ภิรมย์ ในโครงการรากแก้ววัฒนธรรม ณ กรุงเก่า อยุธยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา

 • งานรำลึกครบรอบ ๒ ปี การเสด็จพระราชดำเนินฯ ทุ่งมะขามหย่อง

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานรำลึกครบรอบ ๒ ปี การเสด็จพระราชดำเนินฯ ทุ่งมะขามหย่อง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

 • วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรม นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อ่นจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ในช

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
August 2014
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2280
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้738
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4075
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9167
mod_vvisit_counterเดือนนี้32459
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว60458
mod_vvisit_counterทั้งหมด3992536

We have: 20 guests online
IP: 54.81.90.25