Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

พิธีมอบรางวัล"วัฒนคุณาธร" ๑๒ ปี กระทรวงวัฒนธรรม

News image

 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมฯ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล "สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 3 ตุลาคม 2014 | Hits: 50

Read more

จัดประกวดคลิปวิดีโอ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข”

News image

 กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคลิปวิดีโอ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข”ในโครงการเด็กไทยกับไอที ปี 2 ส่ง ผลงานประเภทเดี่ยว หรือทีมเข้าประกวดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที และไม่เกิน ๓ นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ บันทึกลงในแผ่น DVD ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้ เป็นต้นไป.... ...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 2 ตุลาคม 2014 | Hits: 44

Read more

พิธีเททองหล่อประติมากรรมลอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

News image

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเททองหล่อประติมากรรมลอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หน้าหอจดหมายเหตุพระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง เพื่อจัดทำประติมากรรม ให้เป็นอนุสรณ์ในการเสด็จเยือนทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และการทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายในการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีนั่งปรก การหล่อประติมากรรมฯ ดังกล่าว...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 9 กันยายน 2014 | Hits: 88

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News image

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เ็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดสำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 9 กันยายน 2014 | Hits: 94

Read more

มอบโล่และเกียรติบัตร

News image

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายสวย สิริปริญญา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสภาวัฒนธรรมตำบลไผ่ลิง     มอบเกียรติบัตรให้กับรางวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๕๗ จำนวน ๔ รายการ ๑) ด้านประเพณี "ประเพณีสมโภชแม่โพสพ" อำเภอบางซ้าย ๒) ด้านศิลปการแสดง "โขนสดคณะ "จำลองทวีศิลป์" อำเภอผักไห่ ๓) ด้านอาหาร "กาละแม" อำเภอบางซ้าย ๔) ด้านผ้าทอ "ผ้าลายดอกจอกอำเภอมหาราช และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประถม โรงเเรียนจิระศาสตร์วิทยา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 | Hits: 120

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News image

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์ ณ ตลาดศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระ ๙ รูป จากวัดราชประดิษฐาน ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระทั้ง ๙ รูป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 | Hits: 94

Read more

ทำบุญทุกวันธรรมสวนะ วัดสะตือ

News image

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งดำเนินการมา จนถึงวัดสะตือ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการทำบุญในสายที่ ๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมทำบุญอีกหลายหน่วยงาน และมีนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญทุกครั้ง...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 22 สิงหาคม 2014 | Hits: 114

Read more

ทำบุญทุกวันศุกร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News image

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ ขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสัปดาห์นี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารให้กับคณะสงฆ์วัดอโยธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และในวันนี้ได้นำผ้าจิตลดามาจำหน่ายเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นำไปใส่เพื่อรณรงค์การใส่ผ้าไทย ในเดือนสิงหาคม ตลอดทั้งเดือน...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 127

Read more

วันแม่แห่งชาติ

News image

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดฯ และร่วมพิธีการ ตั้งแต่ ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๑๕ น. ร่วมวางพุ่มดอกมะลิ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ฟังเทศน์มหาชาติ (โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดฯ) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีการประกวด ซุ้มเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงเทิดพระเกียรติฯ และการจับสลากแจกรางวัลผู้โชคดี ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 18 สิงหาคม 2014 | Hits: 117

Read more
 • วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรม นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อ่นจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ในช

 • กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

  วันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเนื่องในเทศกาลเข้าวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยม

 • พิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗

   วัน ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี

 • วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินพิธีการ ขั้นตอน ตามที่ได้รับภารกิจ และร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเร

 • ๒๓ เมษา สภากาแฟ

   วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล

 • ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

   วันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยร่วมเดินริ้วขบวนแล

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้110
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้753
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9500
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว26304
mod_vvisit_counterเดือนนี้85617
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว62985
mod_vvisit_counterทั้งหมด4175498

We have: 2 guests online
IP: 54.161.147.106