Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง

News image

23-25 พ.ย.58 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมรณรงค์วิถีถิ่นวิถีไทย เทศกาลลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมค่านิยมไทย มรดกไทย มรดกโลก กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศกาลลอยกระทง  ณศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค &n...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 10

Read more

โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย และพัฒนาเมืองมรดกโลก

News image

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายให้ร่วมบูรณาการจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย และพัฒนาเมืองมรดกโลก ประกอบด้วย 1) จัดการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระรามแหล่งมรดกโลก ณ สวนสาธารณะบึงพระราม 2) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จัดการแสดงและจัดพิธีเปิดป้ายมรดกโลก การจัดรับรองอาหารกลางวันณคุ้มขุนแผน และการแสดงประกอบการสาธิตประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ในเมืองมรดกโลก ณ บริเวณวิหารพระมงคลบพิตรและหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยมี พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 15

Read more

จัดเสวนา เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

News image

24 พ.ย.2558 เวลา 9.00 น.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญัติแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนา เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายภาคประชาชน ใน...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 10

Read more

ประชุมเตรียมจัดงานยอยศยิ่งฟ้า 2558

News image

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. วธจ.พระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๘ จ....

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 7

Read more

ประชุมสำนักงาน

News image

วันจันทร์ที่ 23 พ.ย 58 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อน ดูแลกำกับการดำเนินงานประจำเดือนและติดตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ (ริมน้ำ) วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศรอบบ้าน หลักสูตรวปอ. ในวันที่ 24-29 พ.ย. 58 ค่...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 8

Read more

กฐินพระราชทาน วัดตูม

News image

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 วธจ.อย. มอบ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประมวล ตันติพิมล เป็นประธาน ยอดรวมทั้งสิ้น 634,922.75 บา...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 7

Read more

กฐินวัดบรมวงศ์ฯ

News image

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายจารุภัทร์ ธีฆัมพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายเลอศักดิ์ วิรัตน์ตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน ยอดเงินทั้งสิ้น 644,945 บา...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 7

Read more

กฐินพระราชทาน วัดเสนาสฯ

News image

วันที่ 21 พ.ย.58 วธจ.อยุธยา มอบหมายให้นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร นายธเนศ วีระสัย นำข้าราชการ สนง.วธ.จ.อยุธยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และบริษัทเมืองไทยประกันภัย เป็นประธาน รวมยอดเงินทั้งสิ้น 2,999,999.00 บา...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 7

Read more

Big Cleaning Day

News image

วันที่ 20 พ.ย. 2558 เวลา 08.30 น. วธจ.อยุธยา มอบหมายให้ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.อยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015 | Hits: 8

Read more
 • ทำวัตรเย็น

  วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สวจ.อย. จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษผาศีล ๕ ระยะที่ ๒ ณ วัดท่าซุงทัก

 • รวมพลังผู้นำวัฒนธรรมไทยใจรักษ์แผ่นดิน

  วันที่ ๑๙- ๒๑ พ.ย. ๕๘วธจ.อยุธยา มอบหมายให้นางปริยกร คงมงคล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  นำเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานห

 • ทำวัตรเย็น

  18 พ.ย.58  เวลา 16.30 น.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ภายใต้โครงการหมู

 • ทำวัตรเย็น

  18 พ.ย.58  เวลา 18.00 น.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ภายใต้โครงการหมู

 • ท่าเทียบเรือ

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นางจุรีพร ขันตี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

 • กฐินวัดอโยธยา

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอโยธยา จัง

 • กฐินพระราชทาน วัดนิเวศฯ

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่

 • กฐินวัดศาลาปูนฯ

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม &nb

 • วันฝนหลวง

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 น. วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนายธเนศ วีระสัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการฯ วางพุ่มเงินพุ่

 • กฐินวัดพรหมนิวาสฯ

  วันศูกร์ที่ 13 พ.ย.58 เวลา 13.19 น.         วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ &n

 • รับรัฐมนตรี

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในงาน ARCASIA Official Delegates Di

 • ทำวัตรเย็น

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย สวจ.อย. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาวัดและสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ วัดลำบัว ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพ

 • กฐินพระราชทาน วัดสุวรรณ

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ปฏิบัติงานพิธีการและถวายงานในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุ

 • กฐินพระราชทาน วัดชุมพลฯ

  วันจันทร์ 9 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. สวจ.อยุธยา ให้การสนับสนุนดูแลด้านงานพิธีการการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน โดย นางอภิรดี ตัน

 • กฐินพระราชทาน วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

  วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.58 เวลา 09.49 น. สวจ.อยุธยา ให้การสนับสนุนดูแลด้านงานพิธีการการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร โดยนางมัทนี โอมะคุป

 • กฐินพระราชทาน วัดวรนายกฯ

  วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.58 เวลา 10.09 น. นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

 • กฐินพระราชทานวัดหน้าพระเมรุ

  6 พ.ย.58 เวลา 13.19 น. สวจ.อยุธยา ให้การสนับสนุนดูแลด้านงานพิธีการการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหน้าพระเมรุราชิดาราม โดยนายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัด

 • รับ ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

  วันที่ ๓ พ.ย ๕๘ เวลา ๑๕.๒๐ น.นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ได้รับมอบหมายจากวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรมต้อนรับประธานาธิบด

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
November 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1934
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1934
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24474
mod_vvisit_counterเดือนนี้112855
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว243246
mod_vvisit_counterทั้งหมด5669108

We have: 19 guests online
IP: 54.160.131.16