Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

News image

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ณ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ซึ...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2015 | Hits: 13

Read more

ทำวัตรเย็น วัดโคก บางปะหัน

News image

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวีร์รวุทธ์  ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการร่วมกิจจกรรมทำวัตรเย็น ณ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จั...

Culture_New | Administrator | พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2015 | Hits: 17

Read more

ทำวัตรเย็น วัดสำมะกัน

News image

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และกิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ หั...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 16 มิถุนายน 2015 | Hits: 43

Read more

โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลาม

News image

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน และได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาจังหวัดฯ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ณ ศู...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 16 มิถุนายน 2015 | Hits: 33

Read more

ทำวัตรเย็น วัดไผ่โสมนรินทร์

News image

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำวัตรเย็น กับพระสงฆ์ ประชาชน ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ...

Culture_New | Administrator | พุธ, 10 มิถุนายน 2015 | Hits: 46

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

News image

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายเรวัต ประสงค์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | ศุกร์, 5 มิถุนายน 2015 | Hits: 58

Read more

เวียนเทียน "วันวิสาขบูชา" ๒๕๕๘

News image

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิหารพระมงคลบพิตร ร่วมจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"  โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำกล่าวการแสดงตนเเป็นพุทธมามกะ และฟังพระธรรมเทศนาโดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการเวียนเทียน ณ วิหารพระมงคลบพิตร จั...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 2 มิถุนายน 2015 | Hits: 59

Read more

ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา

News image

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "การรักษาศีล ๕" ให้กับผู้ร่วมทำบุญฟัง โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 2 มิถุนายน 2015 | Hits: 60

Read more

วิสาขบูชามหามงคล

News image

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม วิสาขบูชามหามงคล ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

Culture_New | Administrator | อังคาร, 2 มิถุนายน 2015 | Hits: 54

Read more
 • พิธีกวนข้าวทิพย์วัดเสนาสนาราม

  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ณ วัดเสนาสนาราม วรวิหาร จังหวัดพระน

 • พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้

 • โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน จังหวัดพระนค

 • ครบรอบ ๓ ปี ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางพุ่มเงินพุ่มท

 • รมต.วธ. เยี่ยมอยุธยา

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจเยี่ยมโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ภาพจิตกรรมฝาผนัง ใน

 • พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพรัตนากร ครบ ๗๑ ปี  ณ วัดพนัญเชิงว

 • วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับมอบภารกิจงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปี ณ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท และพระราชานุสาว

 • ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา

  เมื่อวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงาน ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยาขึ้น ณ บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธย

 • วางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ นำข้าราชการร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็

 • ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ

    วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิ

 • บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

 • วันมหาเจษฎาราชเจ้าฯ

  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางจุรีพร ขันตี วางพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6894
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7050
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว31687
mod_vvisit_counterเดือนนี้27598
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว180032
mod_vvisit_counterทั้งหมด4878603

We have: 99 guests online
IP: 54.80.239.100