Get Adobe Flash player
หน้าแรก
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด แสดงพระธรรมเทศนาประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรฯ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระจำนวน ๑๐๑ รูป


 • 0
 • 1
 • 2
prev
next

จุดเทียนชัยถวายพระพร

News image

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป...

Culture_New | Administrator | พุธ, 29 กรกฏาคม 2015 | Hits: 7

Read more

สวดมนต์นพเคราะห์

News image

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริยพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวิวหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานความสำคัญในการจัดกิจกรรม มีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธี และพระเทพรัตนกร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กั...

Culture_New | Administrator | พุธ, 29 กรกฏาคม 2015 | Hits: 4

Read more

ทำวัตรเย็น ณ วัดละมุด

News image

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และอาสาพัฒนาวัด ณ วัดละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จั...

Culture_New | Administrator | พุธ, 29 กรกฏาคม 2015 | Hits: 8

Read more

อบรม เรือไทย และการถ่ายภาพเบื้องต้น

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์เรือไทย จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเรือไทยและการถ่ายภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ณ พิพิธภัณฑ์เรือไทย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จั...

Culture_New | Administrator | พุธ, 29 กรกฏาคม 2015 | Hits: 8

Read more

แถลงข่าว "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ"

News image

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือไทย  จัดแถลงข่าวการจัดประกวดภาพถ่าย "เรือไทย วิถีเมืองน้ำ" ณ ห้องบุหงา โรงเเรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์เรือไทย และเทศบาลตำบลลาดชะโด ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครได้ที่ www.ayu-culture.go.th โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 | Hits: 27

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือไทย กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับเรือไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา จึงขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายและใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ...

Culture_New | Administrator | อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015 | Hits: 152

Read more

ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

News image

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนาราณ์มหาราช และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015 | Hits: 28

Read more

ฝึกหัด ตัดเย็บผ้าไทย

News image

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมฝึกหัด ตัดเย็บผ้าไทย ในรูปแบบโจงกระเบนสำเร็จ เพื่อสะดวกในการแต่งกาย และเป็นการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยในทุกโอกาส ซึ...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 6 กรกฏาคม 2015 | Hits: 48

Read more

ผู้ว่าฯ พบผู้นำศาสนาอิสลาม

News image

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการผู้ว่าฯ พบผู้นำศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบผู้นำศาสนาอิสลาม ๔๓ มัสยิด ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่านประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมต้อนรับ และรับฟังนโยบายของผู้ว่าฯ ทิศทางการพัฒนาจังหวัด แล...

Culture_New | Administrator | จันทร์, 6 กรกฏาคม 2015 | Hits: 39

Read more
 • มอบเกียรติบัตร CPOT

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับการคัดสรร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่

 • โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ณ โรงเรียนบางปะอิน

 • ทำวัตรเย็น วัดโคก บางปะหัน

  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวีร์รวุทธ์  ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการร่วมกิจจกรรมทำวัตรเย็น ณ วัดโคก ตำบลพุทเลา อำ

 • ทำวัตรเย็น วัดสำมะกัน

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และกิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๒ จังหวัด

 • โครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลาม

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ทำวัตรเย็น วัดไผ่โสมนรินทร์

    วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำวัตรเย็น กับพระสงฆ์ ประชาชน ณ วัดไผ่โส

 • ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่

 • เวียนเทียน "วันวิสาขบูชา" ๒๕๕๘

  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิหารพระมงคลบพิตร ร่วมจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องใน "วันวิสาขบูชา"  โดยนายอภิช

 • ทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา

  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวอัจรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระเทพรัต

 • วิสาขบูชามหามงคล

  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม วิสาขบูชามหามงคล ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

 • พิธีกวนข้าวทิพย์วัดเสนาสนาราม

  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ณ วัดเสนาสนาราม วรวิหาร จังหวัดพระน

 • พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้

 • โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน จังหวัดพระนค

 • ครบรอบ ๓ ปี ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางพุ่มเงินพุ่มท

 • รมต.วธ. เยี่ยมอยุธยา

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจเยี่ยมโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ภาพจิตกรรมฝาผนัง ใน

 • พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพรัตนากร ครบ ๗๑ ปี  ณ วัดพนัญเชิงว

 • เชิญชวนซื้อเสื้อ "Help NEPAL EAREH QUAKE 2015"

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ชาววัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและเชิญชวนซื้อเสื้อ "็Help NEPAL EAREH QUAKE 2015" ตล

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เข้าร่วมโครงการยกย่

ผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ปฏิทินกิจกรรม
August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1900
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5970
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20916
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว40565
mod_vvisit_counterเดือนนี้1900
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว162722
mod_vvisit_counterทั้งหมด5015627

We have: 39 guests online
IP: 54.91.113.236